מסלול מנמר"ים ומנהלי IT

11:45-12:15 סיפור לקוח: אסטרטגית המנכ"ל ארוכת הטווח ורישוי מיקרוסופט – מימוש ואתגרים – שמעונה נווה, מנהלת מערכות מידע, קבוצת לובינסקי
12:15-12:45  SQL Server – Survival Guide אסף גור, יועץ בכיר ומנהל שרותי הייעוץ בתחום מיקרוסופט באמרסט
12:45-13:15  ?Why Software audits Go Wrong – דאריל אולמן, מנכ"ל ומייסד אמרסט

 

 

 

 

LEAVE A COMMENTEmerset Consulting Group 2016. All Rights Reserved